Hein Schilder

hein@interventvolendam.nl

06 20 7371 57Intervent Volendam stelt zich als doel om passende huisvesting te ontwikkelen, met als uitgangspunt de beste locatie en alle eisen en wensen van de uiteindelijke gebruiker. Wij zoeken hiervoor bij voorkeur strategische allianties en werken in teamverband met partners in de keten.

Intervent Volendam heeft een ruime ervaring en een netwerk op het gebied van winkel- en hotelvastgoed, leisure en (zorg)woningbouw. Onze partners zijn onder andere projectontwikkelaars, beleggers, financiers, woningbouwverenigingen, gemeenten, ondernemers/gebruikers.Wij wijken af van het geijkte pad en zien ondernemerskansen. Wij stellen dit altijd in dienst van marktpartners, gericht op de locatie en het eindproduct.

Intervent Volendam:
  • Initieert en realiseert samen met/in opdracht van marktpartners conceptueel creatieve en financieel succesvolle vastgoedprojecten;
  • Is een sparringpartner op het gebied van (her)ontwikkeling, (ver)huur en (ver)koop van vastgoedprojecten;
  • Draagt zorg voor de acquisitie van gronden, bouw- of projectontwikkelingomzet;
  • Adviseert in portefeuille optimalisatie, vestigingsplaatsonderzoek en haalbaarheidsanalyses.